Reading Time: < 1 minute

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

W ramach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oferujemy min.:

  • porady prawne w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; 
  • reprezentowanie zarówno dłużników jak i wierzycieli w toku postępowania; 
  • ocenę przesłanek ogłoszenia upadłości; reprezentacje członków zarządu w sytuacji niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym terminie; 
  • zgłoszenia wierzytelności; 
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości; 
  • doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej.