Reading Time: < 1 minute

Prawo cywilne

W ramach prawa cywilnego oferujemy prowadzenie spraw miedzy innymi z zakresu:

  • doradztwa prawnego; 
  • reprezentowania powodów i pozwanych w postępowaniu przed Sądem I i II instancji; 
  • opracowywania i opiniowania umów, statutów, regulaminów; sporządzenia pism procesowych (pozwy, apelacje, zażalenia, sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty); 
  • sporządzania Skargi Kasacyjnej i reprezentowanie Klienta przed Sądem Najwyższym; sporządzania opinii i analiz prawnych; 
  • prowadzenia sprawy wieczystoksięgowych; 
  • negocjowania umów oraz ugód; 
  • odzyskiwania należności na wszelkich etapach (wezwania dłużnika do zapłaty, postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego); 
  • prowadzenia spraw z zakresu prawa rzeczowego (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności, podział majątku, służebności); 
  • dochodzenia roszczeń z odszkodowań i zadośćuczynień; ochrony dóbr osobistych.