Reading Time: < 1 minute

PRAWO Gospodarcze

Poszczególne etapy zakładania firmy oraz zakres działalności przedsiębiorstwa są określone przez prawo gospodarcze, które rozgałęzia się na publiczne orz prywatne. Ten zbiór norm dotyczy zorganizowanych działalności zarobkowych, w tym:

  • usługowych,
  • handlowych,
  • budowlanych,
  • wytwórczych,
  • produkcyjnych,

związanych z rozpoznawaniem oraz wydobywaniem kopalin ze złóż, a także zorganizowanej działalności zawodowej, wykonywanej w sposób ciągły

Reguluje on również sposób, stopień oraz granice oddziaływania państwa oraz jego organów na spółki cywilne, spółki handlowe osobowe i handlowe kapitałowe. Owe przepisy mają na celu nie tylko klasyfikację oraz normowanie kwestii przemysłowych, materialnych czy organizacyjnych, ale także zabezpieczenie funkcjonowania gospodarki państwowej jako całości oraz interesów danych spółek i przedsiębiorców.

Zasady owego prawa dotyczą państwa oraz równorzędnych, aktywnych uczestników procesów stosunków handlowych, prowadzących zarejestrowaną działalność, mającą skutki ekonomiczne. Musza być przestrzegane przez obie strony układu.