Reading Time: < 1 minute

Prawo karne

Obowiązujące w Polsce normy i przepisy są regulowane przez odpowiednie ustawy i akty. Szczegółowo określają one kwestie odpowiedzialności obywateli za dokonanie czynów zabronionych, których popełnienie skutkuje procesem sądowym. Zbiór ten definiuje także zasady oraz formę narzucanego zadośćuczynienia za popełnione przestępstwa, np. grzywnę, pozbawienie wolności lub konsekwencje innego rodzaju.

Podstawowymi funkcjami, jakie ma prawo karne są:

  • obrony opłata za wyrządzenie zła na skutek popełnienia przestępstwa,
  • ochrona dóbr osobistych oraz społecznych,
  • zabezpieczenie jednostki przed nadmierną ingerencją organów władzy,
  • zadośćuczynienie za zło, powstałe w wyniku przestępstwa,
  • zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom,
  • utrzymywanie porządku społecznego,
  • a także zapobieganie przed popełnieniem przestępstwa i inne.
 

Przepisy i normy z tej dziedziny obowiązują wszystkich obywateli w rozmaitych sferach życia codziennego. Prawo karne egzekwuje kwestie nie tylko związane z osobami indywidualnymi, ale także ze ściśle określonymi grupami osób.