Reading Time: < 1 minute

Prawo pracy

W ramach prawa pracy oferujemy prowadzenie spraw między innymi z zakresu:

  • przygotowywania i opiniowania min. umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania; 
  • reprezentacji pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych; spraw o mobbing i dyskryminację; 
  • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.