Reading Time: < 1 minute

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE


Działalność naszej kancelarii obejmuje prowadzenie spraw oraz udzielanie porad wierzycielom i dłużnikom z zakresu, który obejmuje tzw. prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Dziedzina ta jest szczegółowo określona przez odpowiednie ustawy, która regulują poszczególne etapy działania w przypadku niewypłacalności firmy. Rozporządzenia precyzują sposób postępowania niewypłacalnego dłużnika wobec wierzyciela, wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, a także następstwa ogłoszenia niewypłacalności.


Przedsiębiorca, którego firma jest niewypłacalna, ma możliwość wyjścia z długów poprzez prawną procedurę restrukturyzacyjną bądź upadłościową. W przypadku pierwszego postępowania przedsiębiorstwo ma szanse utrzymać się na rynku i działać, bowiem zostaje poddane określonym procedurom, takim, jak znalezienie nowych klientów czy pozyskiwanie nowych źródeł finansowania. Czynności te mają na celu polepszenie sytuacji materialnej przedsiębiorstwa i uniknięcie rozwiązania spółki. Drugie wyżej wymienione postępowanie skutkuje przekazaniem kapitału wierzycielom i zamknięcie przedsiębiorstwa