Uregulowanie kontaktów z dzieckiem co warto wiedzieć?

Reading Time: < 1 minute

W przypadku braku możliwości porozumienia się między rodzicami w zakresie sposobu utrzymywania kontaktu z ich małoletnim dzieckiem, najczęściej koniecznym staje się złożenie wniosku o uregulowanie kontaktów. Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku, kiedy strony żądają uregulowania kontaktów z dzieckiem nie w postępowaniu rozwodowym sądem właściwym jest Sąd Rejonowy. 

Kluczowym elementem w sporządzanym wniosku o uregulowanie kontaktów jest szczegółowe ustalenie jak mają wygląd kontakty rodzica z dzieckiem. Biorąc pod uwagę, że często mamy do czynienia z dwójką skonfliktowanych osób to, aby uniknąć sporów w tym zakresie niezbędne jest ustalenia jak mają wyglądać kontakty w tygodniu, weekendy, święta, wakacje czy ferie. W obecnej sytuacji epidemiologicznej często bardzo istotne obok kontaktów bezpośrednich jest ustalenie kontaktów pośrednich, które mają odbywać się przy pomocy urządzeń technicznych takich jak komputer czy telefon. 

Wnioskodawca winien zatem ustalić nie tylko dni, ale również godziny w jakich dziecko będzie spędzało czas u drugiego rodzica będącego uczestnikiem postępowania. Ustalenie sztywnych ram często umożliwia rodzicom zaplanowanie sowich aktywność, jak również niweluje napięcia i spory między nimi. 

Pamiętać należy, że w przypadku zmiany sytuacji małoletniego czy rodziców, można wystąpić z wnioskiem o zmianę uregulowanych kontaktów z dzieckiem.