Zaprzeczenie ojcostwa – co warto wiedzieć przed wystąpieniem z powództwem?

Reading Time: < 1 minute

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa jest ostatnimi czasy dość powszechny. Długotrwałe postępowania w sprawach o rozwód oraz oczekiwanie na termin rozprawy, niejednokrotnie prowadzi do sytuacji kiedy strony postępowania rozwodowego rozpoczynają nowe relacje, w których pojawiają się małoletni. Oczywiście nie jest to standardowy stan faktyczny postępowania o zaprzeczenie ojcostwa, sprawy te bowiem bardzo często są zdecydowanie bardziej skomplikowane.

Zgodnie z art. 62 ustawy z 25.04.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359), jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

W toku postępowania należy wykazać, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

Wysokość opłaty sądowej od pozwu zostałą uregulowana w art. 27 pkt 4 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2257) i wynosi 200 zł. Opłatę sądową należy uiścić na rachunek bankowy sądu, do którego wnosimy pozew.