Alienacja rodzicielska w praktyce sądowej i jak sobie z nią radzić.

Reading Time: 3 minutes Alienacja rodzicielska jest bardzo trudnym i niewdzięcznym tematem na kanwie obecnie obowiązujących przepisów prawa. Poprzedni Rzecznik Praw Dziecka mimo wielu zapowiedzi nie doprowadził do zmian w Kodeksie Karnym czy też innych ustawach wprowadzając alienację rodzicielską do przestępstw. Wydaje się, iż obecnego RPD kwestia ta w niewielkim stopniu interesuje. Polska jest jednym z niewielu krajów Unii […]