Niezgodne z prawem wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – czym jest?

Reading Time: 3 minutes Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 03.02.1965 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1326), sprawca wyłączenia zostaje obciążony sankcją na podstawie decyzji administracyjnej, ale nie jest to równoznaczne z wydaniem decyzji legalizacyjnej. Decyzją wydawaną w trybie art. 28 ust. 1 u.o.g.r.l. nie udziela się bowiem zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji […]